News

Latest updates and publications | World news


Izveštaji Komisija za ocenu ispunjenosti uslova za sticanje nau?nih zvanja sa XXIX Sednice Nau?nog ve?a
Na osnovu Odluke Nau?nog ve?a Instituta Goša na XXIX redovnoj sednici, održanoj 03.juna 2010.god., imenovane Komisije za ocenu ispunjenosti uslova za sticanje nau?nih zvanja su podnele Izveštaje sa mišljenjima i zaklju?cima, za kandidate: dr Miroljuba Vilotijevi?a, dr ?or?a Dihovi?nog i mr Ljubinka Janjuševi?a. Na osnovu Odluke Nau?nog ve?a Instituta Goša na XXIX redovnoj sednici, održanoj 03.juna 2010.god., imenovane Komisije za ocenu ispunjenosti uslova za sticanje nau?nih zvanja su podnele Izveštaje sa mišljenjima i zaklju?cima, za kandidate: dr Miroljub Vilotijevi? se predlaže Nau?nom ve?u za izbor u zvanje nau?ni saradnik (pregled izveštaja ovde...) dr ?or?e Dihovi?ni se predlaže Nau?nom ve?u za izbor u zvanje nau?ni saradnik (pregled izveštaja ovde...) mr Ljubinko Janjuševi? se predlaže Nau?nom ve?u za izbor u zvanje istraživa? saradnik (pregled izveštaja ovde...) Izveštaji Komisija i celokupna dokumentacija su dostupni na uvid u Sali za sastanke Instituta Goša.